Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ιστοσελίδα «www.melitifashion.gr» σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητά τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο «www.melitifashion.gr».

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του «www.melitifashion.gr» και ενιαίο σύνολο με αυτούς και περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας. Επιπρόσθετα, μόνο στην περίπτωση οικειοθελούς εγγραφής σας στο «www.melitifashion.gr» (δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή για την ολοκλήρωση παραγγελίας ως απλός επισκέπτης), την εμπορική επικοινωνία – προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail / newsletters (π.χ. ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.), τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). 

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή αλλιώς GDPR) (ΕΕ) 2016/679, του Ν. 4624/2019, του Ν. 2472/1997 καθώς και του Ν. 3471/2006 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και σύμφωνα με τυχόν ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, και τέλος σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

 

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται από το «www.melitifashion.gr», προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους και τέλος να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν.

Το «www.melitifashion.gr» δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη ή τρίτο μέρος καμία πληροφορία, όπως για παράδειγμα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Ορισμένες απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες των πελατών μας μπορεί να δίνονται σε τρίτα μέρη. Τα τρίτα μέρη είναι αποκλειστικά οι άμεσοι συνεργάτες μας στη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών των πελατών μας. Για παράδειγμα, οι εταιρείες Courier που χρησιμοποιούμε για την παράδοση των παραγγελιών των πελατών μας, θα χρειαστεί να λάβει από εμάς ορισμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα όνομα παραλήπτη, διεύθυνση παράδοσης και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραλήπτη, ώστε να μπορέσει να παραδώσει την παραγγελία.

Οι πληροφορίες που συλλέγει το «www.melitifashion.gr» μέσω της περιήγησης στην ιστοσελίδα του έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.

 

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Πληροφοριών

Ως επισκέπτης: Δεν απαιτείται από τον απλό επισκέπτη η υποβολή κανενός στοιχείου ή πληροφορίας.

Ως πελάτης: Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, προαιρετικά η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για να λάβετε e-mail αναφορικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας), το τηλέφωνό σας (κατά προτίμηση κινητό) και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.  Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον επισκέπτη-πελάτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη που πραγματοποιεί παραγγελία, ο παραγγέλων αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στο «www.melitifashion.gr» για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτόν των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι του «www.melitifashion.gr».

 

Ως εγγεγραμμένος χρήστης: Στην περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο «www.melitifashion.gr» με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής του. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. Με τη δημιουργία του λογαριασμού ο εγγεγραμμένος χρήστης υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσηκόντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους του Χρήστη και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να προβαίνει μετά στην ολοκλήρωση της οποίας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή παρά τα ανωτέρω καθοιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο ο Χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία στο e-mail melitifashion@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2310909060.

Με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο χρήστης συναινεί αυτοβούλως να λαμβάνει εμπορικά ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για τα προϊόντα που διαθέτει το «www.melitifashion.gr». Για την καλύτερη επικοινωνία και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους χρήστες το «www.melitifashion.gr» μπορεί να συλλέγει τα κάτωθι δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη:

 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο «www.melitifashion.gr».
 • Συχνότητα επισκέψεων στο «www.melitifashion.gr».
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι ή στην λίστα αγαπημένων στο «www.melitifashion.gr».
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο «www.melitifashion.gr».
 • Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο «www.melitifashion.gr».
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμού και προωθητικές ενέργειες του «www.melitifashion.gr».
 • Ιστορικό παραγγελιών στο «www.melitifashion.gr».
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο «www.melitifashion.gr».

Επιπρόσθετες Πληροφορίες - Δεδομένα

Επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που δύναται να συλλέξει το «www.melitifashion.gr» είναι στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google) και στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.  

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας.

 

Ασφάλεια Δεδομένων και Συναλλαγών

Το «www.melitifashion.gr» αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την προστασία που προσφέρει η παγκοσμίου εμβέλειας πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify.com η οποία καλύπτει και συμμορφώνεται και με τις έξι τυπικές κατηγορίες PCI.  Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify.com. ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (Content Delivery Network CDN). Το CDN είναι ένα μεγάλο δίκτυο διακομιστών τοποθετημένων σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μπορούν να φορτώσουν γρήγορα και με ασφάλεια το ηλεκτρονικό κατάστημα που επιθυμούν.  Το CDN του Shopify.com λειτουργεί από την Fastly, μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες CDN.

 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών κατά τη διάρκεια πληρωμών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών το «www.melitifashion.gr» χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Viva Wallet.  Το Viva Wallet είναι ένα αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχει συμμόρφωση PCI DSS επιπέδου 1, ισχυρή πιστοποίηση πελατών (SCA), ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με τεχνολογία AI, συστήματα καταπολέμησης της απάτης και προστασία πληρωμών με το 3D Secure. Το Viva Wallet χρησιμοποιεί το δικό του λογισμικό στο Microsoft Azure cloud και όχι τοπικούς διακομιστές αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία και την ασφάλεια. 

 

Εκτός από τα παραπάνω το «www.melitifashion.gr» έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.  Συγκεκριμένα, έχουμε υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας μας ή σε άμεσους συνεργάτες της μόνο σε περίπτωση που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

 

Χρήση Πληροφοριών - Δεδομένων

Το «www.melitifashion.gr» κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου:  

Αν είστε πελάτης να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά μα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν ή όταν είναι αναγκαίο για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη.

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ότι αναφέρεται παραπάνω και επιπλέον να σας ενημερώσουμε για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα του «www.melitifashion.gr», για ειδικές προσφορές του «www.melitifashion.gr» και για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού του «www.melitifashion.gr».  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το «www.melitifashion.gr» στέλνοντας το αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση melitifashion@gmail.com.

 

Πρόσβαση στις Πληροφορίες - Δεδομένα

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του «www.melitifashion.gr». Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του «www.melitifashion.gr» για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το «www.melitifashion.gr» απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση το «www.melitifashion.gr» δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων – Πληροφοριών

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερα ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης

Γενικά το «www.melitifashion.gr» σέβεται το χρόνο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών του και για αυτό το λόγο, μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες – πελάτες, ενδέχεται περιοδικά να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε, επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Μπορείτε μέσα από το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα μας να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms.

 

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

 

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Μεταβίβαση Επιχειρήσεων), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Ανηλίκων

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός ανηλίκου συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το «www.melitifashion.gr» επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο «www.melitifashion.gr». Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το «www.melitifashion.gr» θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το «www.melitifashion.gr» θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το «www.melitifashion.gr» μέσω της ιστοσελίδας www.melitifashion.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση melitifashion@gmail.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του «www.melitifashion.gr».

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

Τα δικαιώματά σας ως πάροχος των Προσωπικών σας Πληροφοριών - Δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Εταιρεία θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας.

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας, που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, που βασίσθηκε στη συγκατάθεση, δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο «www.melitifashion.gr».
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια ή αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου και όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς, ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της Ελλάδος.

 

Παρακαλούμε σημειώσετε:

 • Χρονική περίοδος απάντησης στο αίτημά σας: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.
 • Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εξαιτίας των ελλιπών αναγνωριστικών στοιχείων που μας παρέχετε στην αίτησή σας. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε, όταν παρέχετε απλώς το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης, δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες, που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

 • Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο melitifashion@gmail.com.

 

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς, εάν δεν είναι πλέον αναγκαία για να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νομοθετικών διατάξεων. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη φορολογική ή διοικητική νομοθεσία και συγκεκριμένα μέχρι τον χρόνο παραγραφής των εκάστοτε απαιτήσεων.

Επιπλέον, δεν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί αρχεία, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατηγοριοποιούμε τα αιτήματά σας περί μη επικοινωνίας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου, εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων – απορρήτου  μας και τις πρακτικές πρακτικές που εφαρμόζουμε. Παρακαλούμε απευθύνετε τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων – απορρήτου και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μέσω e-mail στο melitifashion@gmail.com ή στο 2310909060. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ιδιωτικής καταγγελίας, αυτή θα αξιολογηθεί με γνώμονα την επίλυση του ζητήματος με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων – Απορρήτου

Όποτε το «www.melitifashion.gr» επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική όταν απαιτείται. Σας συστήνουμε να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Απορρήτου και τους επισυναπτόμενους σε αυτήν Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων - απορρήτου. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα.

 

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Δεδομένων – Απορρήτου που εφαρμόζει το «www.melitifashion.gr»

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Απορρήτου καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, θα σας παρακαλούσαμε να μην συνεχίσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων – Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του «www.melitifashion.gr» και ενιαίο σύνολο με αυτούς.